PDF Drukuj
Regulamin konkursu plastycznego "Internet w szkole"

1.Organizatorem konkursu jest AS Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Trzeszczynie przy ul. Żymierskiego 1.

2.Konkurs ma charakter zamknięty i jest skierowany do uczniów klas od 1 do 3 wybranych szkół podstawowych z powiatu kamieńskiego. Lista szkół biorących udział w konkursie zostanie zamieszczona na stronie www.ipartner.net.pl.

3.Konkurs trwa od 17 września do 16 października 2009.

4.Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie własnoręcznej, nigdzie niepublikowanej wcześniej, pracy ilustrującej „Jak internet pomaga mi w nauce i w szkole”. Rysunki mogą być wykonane dowolną niecyfrową techniką.

5.Prace w formie papierowej z dopiskiem „Konkurs plastyczny” należy przesyłać do 16.10.2009 na adres Biura Obsługi Klienta IPartner: 71-019 Szczecin ul. Tyniecka 28A.

6.Prace powinny zawierać informacje dotyczące autora:
Imię i nazwisko
Wiek
Adres zamieszkania
Nazwa i adres szkoły oraz klasa
Telefon kontaktowy opiekuna

7.Dopuszczalne jest przesyłanie prac zbiorczo przez pracownika szkoły.

8.Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi 31 października 2009.

9.Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
  • I miejsce – komputer + 12 miesięcy bezpłatnego dostępu do internetu w sieci IPartner

  • II miejsce – 12 miesięcy bezpłatnego dostępu do internetu w sieci IPartner

  • Wyróżnienia – gadżety reklamowe sieci IPartner

  • Nagroda dla szkoły – 24 miesiące bezpłatnego dostępu do internetu w sieci IPartner dla szkoły, z której nadejdzie najwięcej prac. Zwycięska szkoła zostanie wyłoniona na podstawie ilości nadesłanych prac w stosunku do ilości uczniów ogółem w szkole.

10.Nagrody i wyróżnienia zostaną przekazane po weryfikacji danych osobowych na podstawie dokumentu tożsamości opiekuna. Warunkiem korzystania z dostępu do internetu jest zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres 12 miesięcy. Po zakończeniu okresu bezpłatnego dostępu umowa może być kontynuowana odpłatnie na warunkach aktualnego cennika AS Consulting Sp. z o. o.

11.Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora wraz z prawem do ich bezpłatnego wykorzystania w materiałach reklamowych sieci IPartner.

12.Nagrodzone prace oraz podsumowanie konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ipartner.net.pl
 
Infolinia kom. +48 509 970 494 email: doradca@ipartner.com.pl