Oferta dostępu do internetu dla klientów indywidualnych*

ZMIENIAMY PODEJŚCIE DO CEN!

Prędkość [z sieci/do sieci] Abonament brutto[w PLN]
128/128 kbps 0,00**
1024/256 kbps 45
1024/512 kbps 50
2048/256 kbps 55
2048/512 kbps 60
3072/512 kbps 65
4096/512 kbps 75
Podane ceny dotyczą klientów, którzy wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
W przeciwnym wypadku doliczana jest comiesięczna opłata w kwocie 3 zł do abonamentu.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Wybór prędkości 2M i 3M jest ograniczony przez możliwości techniczne zapewnienia w danej lokalizacji określonej charakterystyki łącza.

 

Opłaty jednorazowe


Rodzaj łącza Materiały i zakres usług Opłata brutto [w PLN]
Instalacja standardowa w sieciach kablowych Kabel UTP, komplet złączek, montaż 60
Instalacja standardowa w sieciach radiowych Urządzenie radiowe, antena, komplet złączek, kabel utp, montaż 230
Instalacja ponadstandardowa Zgodnie z zamówieniem Wycena indywidualna
Aktywacja Wygenerowanie konta, konfiguracja pierwszego komputera 60

*   Podany cennik nie dotyczy mieszkańców miejscowości Widzieńsko.

** Do opłaty instalacyjnej należy doliczyć 320zł. Opłata ta nie jest  zwracana po zakończeniu umowy.

 

Instalację i aktywację w sieciach radiowych można rozłożyć na 12 miesięczne lub 24 miesięczne raty doliczając odpowiednio do abonamentu 25 PLN brutto i 15 PLN brutto. Wówczas umowa zawierana jest na czas określony.

 

Opłaty dodatkowe


Usługa Opłata brutto [w PLN]
Abonament miesięczny za zewnętrzny (publiczny) adres IP 12
Opłata za ponowną aktywację 50
Opłata za zmianę abonamentu na niższy 50
Opłata za zmianę na zawartej umowie danych osobowych Abonenta (nie dotyczy podmiotów gospodarczych) 10
Opłata za wysłanie faktury lub zestawu faktur za cały rok listem poleconym na terenie RP 12
Opłata za przesłanie pierwszego wezwania do zapłaty listem zwykłym 5
Opłata za przesłanie kolejnego wezwania do zapłaty listem poleconym 10
Opłata za rozpoczętą godzinę serwisu u klienta 55
Dojazd do klienta 25
Zakup routera wraz z jego konfiguracją u klienta 200
Przedłużenie kabla sieciowego godzina serwisu + materiał
Zmiana umiejscowienia końcówki sieciowej godzina serwisu + materiał
Układanie kabla w mieszkaniu (korytyka,listwy) godzina serwisu + materiał
Montaż gniazdka sieciowego godzina serwisu + materiał


Przyłącz się do nas już dziś!

Zobacz również nasze PROMOCJE.