PDF Drukuj
Zmiana podtaku VAT o 1 % od 1 stycznia 2011 roku za usługi telekomunikacyjne

Szanowni Państwo,

Urzędowa zmiana stawek podatku VAT spowoduje z dniem 1 stycznia 2011 r. aktualizację naszych cen za usługi. Informacje na temat nowych cenników dla każdej z poszczególnych usług znajdą Państwo poniżej: Zgodnie z przyjętą poprawką do projektu ustawy okołobudżetowej, operatorzy nie muszą informować indywidualnie klientów o zmianie cennika. Operatorzy są jednak zobowiązani do podania takiej informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 61 ust. 6a ustawy Prawo telekomunikacyjne w przypadku, gdy aktualizację cennika świadczonych usług telekomunikacyjnych wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, nie stosuje się przepisu art. 61 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, którego brzmienie jest następujące: „W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 5a, abonent powinien zostać poinformowany także o tym, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ”.
Poprawiony: sobota, 25 grudnia 2010 14:31
 
Infolinia kom. +48 509 970 494 email: doradca@ipartner.com.pl