PDF Drukuj

 

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że nasza firma w dniu 30.10.2012r. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu " Budowa sieci dostępu do Internetu - ostatnia mila - na terenie powiatów: polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego i gryfickiego" w ramach działania 8.4. "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki".

Celem głównym projektu jest zapewnienie do końca 2013 roku dostępu do internetu szerokopasmowego w powiatach: polickim, goleniowskim, kamieńskim i gryfickim.

W wyniku realizacji projektu powstaną wieże nadawcze stacji BTS i linia światłowodowa.

Realizacja projektu ma na celu poprawę poziomu życia mieszkańców, aktywizację zawodową, podniesienie poziomu edukacji a przede wszystkim zrównanie szans w dostępie do informacji.

 

 

 
Infolinia kom. +48 509 970 494 email: doradca@ipartner.com.pl